Kategorie

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Sloupeček1 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:120px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-1671022534102241" data-ad-slot="1888852234"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.


Úvodní ustanovení


1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wurma.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Objednávka a uzavření kupní smlouvy. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.wurma.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu www.wurma.cz kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

2. Platební podmínky, způsob úhrady
Dobírka při převzetí zboží.
Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: G.E. Many Bank č.ú. 1002708824/0600Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


Práva a povinnosti prodávajícího

Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.


Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na dobírku.
Dodací lhůta: Zboží dodáváme obvykle od druhého dne, v některých vyjímečných případech se může dodací doba prodloužit. TATO LHŮTA PLATÍ POUZE PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY ( dobírkou )
Doprava: Zboží zasíláme přepravní společností Česká Pošta , 
Poštovné včetně dobírky a balného po České republice od 160 ,–Kč

  Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese :


Velký grunov 6
Brniště
47129  

kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili, to znamená například u navijáku – včetně náhradní cívky a bez vlasce ( pokud nebyl součástí zakoupeného zboží ). V opačném případě riskujete ztrátu ,nebo poškození vlasce.
Dále můžete zboží reklamovat v provozovně WURMA – Kunratice Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle paragrafu 1829 občanského zákoníku (zákon č.89/2012Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. ( Poštovné se nevrací.) Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady Vašich peněz: buď převodem na účet (trvá do 10-ti pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10-ti pracovních týdnů). V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.
 

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.wurma.cz podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu www.wurma.cz k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

 


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost WURMA s.r.o. provozovatel internetového obchodu www.wurma.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
Jaké údaje shromažďujeme?


Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.
K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v eshopu www.wurma.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.
Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na wurma@email.cz 


Reklama google a soubory cookies


Tyto stránky nabízejí reklamní informace prostřednictvím spol. Google.

Zde se prosím seznamte se Zásadamy ochrany soukromí společnosti Google.

Současně vyžadujeme Váš souhlas k používání služeb spol. Google na našem webu.


Soubory Cookies

Wurma.cz soubory cookies využívá pro personalizaci reklam - Google Adsense.

Abychom měli přehled o návštěvnosti stránek, provádíme sledování návštěvnosti nástrojem Google Analytics, který cookies využívá také.


Využívání cookies však můžete ve vašem prohlížeči pro jednotlivé stránky nebo úplně zablokovat, podrobný návod najdete v dokumentaci vašeho prohlížeče.


 

Závěrečná ustanovení

 

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.wurma.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.
Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude skladem v e-shopu, budete o tomto informováni e-mailem, telefonicky, nebo u drobností přiloženým oznámením ke zboží.

 

W U R M A s.r.o

Velký Grunov 6

47129 Brniště

DIČ: CZ482 698 41


 <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Sloupeček1 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:120px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-1671022534102241" data-ad-slot="1888852234"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>